Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons bij Toxozon. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten gebruikmaakt, en hoe we deze informatie gebruiken.

Onze diensten en producten:
Toxozon biedt u via diverse platforms, zoals telefoon, sms, e-mail en internet producten aan. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en producten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld:
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om u de best mogelijke service te kunnen bieden en om u te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geeft u onszelf door bijv. via e-mail. Hiermee kunnen we onze producten en diensten personaliseren en verbeteren.Wij verwerken de volgende gegevens van u:Bedrijfsnaam.Zakelijk adres met postcode en stad.Aanhef; bijvoorbeeld Dhr. of Mevr..Achternaam met eventueel voornaam.E-mailadres.Uw telefoonnummer.IBAN ingeval van automatische incasso bij huur of lease.Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Cookies:
Bij gebruik van onze website verzamelen we gegevens via cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren.
U kunt uw cookie voorkeuren altijd zelf via uw browser-instellingen beheren.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens:Wij verkopen uw gegevens nooit en verstrekken ze nooit aan derden, maar gebruiken ze alleen om goederen precies bij u te kunnen leveren en facturen, e-mails of brieven op de juiste plaats te krijgen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.Wij bewaren uw gegevens zolang uw abonnement duurt of zolang nodig om diensten aan u te leveren. Besluit u te stoppen met onze diensten kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen. Onthoud dat een kopie van deze gegevens kan worden bewaard in back-ups.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt:De beveiliging van uw gegevens is belangrijk. Toxozon heeft alles bij een derde partij ondergebracht in de Cloud. Op het hoofdkantoor van Toxozon wordt niets op dit gebied bewaard enkel verwerkt. Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ons personeel in Nederland.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens:Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures.Als u bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail: info@toxozon.nl of per telefoon 070-4140200. We reageren binnen 30 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking: We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst.De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld voor het kunnen uitvoeren van onze. Ter archivering van informatie over uw bedrijf/organisatie.De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens.Heeft u vragen over het privacybeleid van Toxozon neemt u dan s.v.p. contact met ons op via e-mail of telefoon. Mocht u klachten hebben over ons gebruik dan kunt u contact opnemen met ons of met de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.